Повече от 25 години ИТА Трейд ООД работи успешно в сферата на информационните и телекомуникационните технологии. Компанията е един от водещите системни интегратори „до ключ“ с успешно реализирани редица големи проекти в страната и чужбина.

Високо качество...

Ръководството и служителите на фирмата залагат на високото качество във всяка от извършваните дейности, като непрекъснато се стремим към въвеждане на подобрения, развиване на комуникация с клиентите както и на партньорските отношения с доставчиците, ефективно използване на ресурсите.

 Компeтенция...

В резултат на богатия си опит, ние познаваме и разбираме проблемите и нуждите на нашите клиенти и останалите заинтересовани страни (доставчици, партньори), което ни дава възможност да отговорим адекватно на всички изисквания и използвайки най-новите технологии.

 И професионализъм...

Успяхме да изградим екип от професионалисти с различна квалификация и опит с цел удовлетворяване на различните нужди на клиентите. Залагаме на непрекъснато увеличаване на инвестициите за технологично оборудване, свързано с подобряване на дейността, повишаване на квалификацията и мотивацията на всеки работещ във фирмата за да гарантираме професионален подход и да реагираме адекватно на промените.